Polenpodden

I den andra delen om polsk litteratur låter vi strålkastarljuset lysa på nu levande och verksamma författare. Vi diskuterar namn som Olga Tokarczuk, MichaƂ Witkowski. Joanna Bator och Szczepan Twardoch. Vi tar dessutom upp polska läsvanor och får veta att de polska biblioteken just nu rustas upp och byggs ut enligt svensk modell. Medverkande: Stefan Ingvarsson, journalist, författare, översättare och kulturråd, Grzegorz Gauden, chef för Det polska bokinstitutet.
Programledare: Emilia Mattsson och Ted Bergdahl

Direct download: Litteratur_del_2.mp3
Category:general -- posted at: 10:54pm CEST