Polenpodden
Polenpodden politik den 15 mars 2016

I Polenpodden politik tar vi den här gången upp Venedigkommissionens utlåtande och på vilket sätt det kommer att påverka Polen. Vad var det egentligen som hände när nationella polska TV:n visade Oscarsvinnaren "Ida"? Vi fördjupar oss i Bolekaffären och träffar Robert BiedroĊ„ för att tala om flyktingpolitik, förklaringen till att Lag och Rättvisa tog regeringsmakten och hans eventuella framtida presidentskap. Programmet sker i samarbete med webb-Bulletinen, www.bulletinen.org. Gäster är Gunilla Lindberg och Dorota Tubielewicz-Mattsson. Programledare: Ted Bergdahl

Direct download: Polenpodden_politik20160315.mp3
Category:general -- posted at: 2:34pm CEST