Polenpodden

Regeringens vallöfte om höjda barnbidrag infrias, karnevalsvagn i Tyskland rör upp känslorna hos den polska regeringen och så frågar vi oss varför polsk möbelexport går så bra just nu.

Nyhetspanelen består av Magdalena Domeradzka och Gabriel Stille. Programledare är Ted Bergdahl.

Direct download: Nyhetspanelen20160215.mp3
Category:general -- posted at: 1:27pm CEST