Polenpodden

35 år sedan statskuppen och Jaruzelskis maktövertagande – hätska motsättningar när minnet uppmärksammades. Polen på sjätte plats bland världens tillväxtekonomier och så pratar vi om den svensk-polska reklamfilmsproduktionen som har blivit en viral succé. Nyhetspanelen består av Magdalena Domeradzka och Gabriel Stille. Programledare: Ted Bergdahl

Direct download: Nyhetspanelen_20161216.mp3
Category:general -- posted at: 7:21pm CEST