Polenpodden

Regeringen och presidenten vill bekämpa fattigdomen men hur ska det gå till? Påven kommer till Polen, vad kan man förvänta sig av besöket? Och så pratar vi om välgörenheten inför påsk som bland annat innebär 100 000-tals ton insamlad mat. Nyhetspanelen består av Magdalena Domeradzka och Gabriel Stille. Programledare Ted Bergdahl. 

Direct download: Polenpoddens_nyhetspanel_20160316.mp3
Category:general -- posted at: 1:56pm CEST