Polenpodden

Nya svarta protester och stort genomslag för sångerskas berättelse om den egna aborten. Frihandelsavtalet CETA diskuteras flitigt i Polen och skapar oväntade allianser. Försvarsministern blev årets patriot, men vilka olika betydelser ligger i det begreppet. Nyhetspanelen består av Magdalena Domeradzka och Gabriel Stille. Programledare är Ted Bergdahl.  

Direct download: Nyhetspanel_20161025.mp3
Category:general -- posted at: 8:52pm CEST