Polenpodden

USA pressar Polen att följa Venedigkommissionens utlåtande. Filmregissören Wajda fyller 90 år, vad har han betytt för Polen och för panelen? Och så diskuterar vi Stena Lines agerande mot polska resenärer för att minska stöket ombord. Veckans viral handlar om facebookinlägg om presidentpunka. Nyhetspanelen består av Magdalena Domeradzka och Gabriel Stille. Programledare är Ted Bergdahl

Direct download: Nyhetpanelen_20160307.mp3
Category:general -- posted at: 7:19pm CEST