Polenpodden

En bok om att överleva i en absurd tillvaro. Så beskrivs Jerzy Sarneckis biografi över sin far, Hilary Sarnecki. Hilary Sarnecki kom till Sverige 1969 med sin familj från ett Polen där antisemitismen hade tilltagit och blivit officiellt sanktionerad under kommunistisk flagg.

Hör författaren berätta om arbetet med att skriva sin egen pappas livshistoria. Jerzy Sarnecki intervjuas av Ted Bergdahl.

Direct download: Hilarys_historia.mp3
Category:general -- posted at: 10:13pm CEST

1