Polenpodden

Ny haveriutredning om Smolenskkatastrofen. Allt färre polacker tittar på nyheterna i public service-TV, är det den nya medielagen som ligger bakom de vikande tittarsiffrorna? Och så frågar vi nyhetspanelen vilken politiker de helst skulle vilja dricka öl med. Nyhetspanelen består av Magdalena Domeradzka och Gabriel Stille. Programledare: Ted Bergdahl 

Direct download: Nyhetspanel_2016_02_06.mp3
Category:general -- posted at: 8:11pm CEST

1