Polenpodden

Demokratin kan vara i fara i Polen, enligt yttrande från Venedigkommissionen. Ny stor demonstration i Warszawa - denna gång till stöd för Walesa – men vad leder demonstrationerna egentligen till? Och så pratar vi om en dom som stärker rättigheterna för samkönade par.
Nyhetspanelen består av Magdalena Domeradzka och Gabriel Stille. Programledare: Ted Bergdahl

Direct download: Nyhetspanel_2016.02.29.mp3
Category:general -- posted at: 9:07pm CEST

1