Polenpodden

Ett USA under Trumps ledning, hur påverkar det relationerna med Polen? Snart självständighetsdag i Polen - den här gången har nationalisterna cencurerats av Facebook och oppositionen av sig själv. Bara veckor efter abortdebatten, parlamentet säger ja till engångsbidrag till kvinnor som föder gravt missbildade foster.

Nyhetspanelen består av Dorota Tubielewicz-Mattsson och Gunilla Lindberg. Programledare: Ted Bergdahl. 

Direct download: Nyhetspanel_20161109.mp3
Category:general -- posted at: 8:56pm CEST

1