Polenpodden

Öppning av gravar i haveriutredning kritiseras, nytt parti har bildats i Polen och så hör vi om prästen som ska medieträna domare och åklagare. Nyhetspanelen består av Magdalena Domeradzka och Gabriel Stille. Programledare: Ted Bergdahl

Direct download: Nyhetspanelen20161116.mp3
Category:general -- posted at: 6:34pm CEST

1