Polenpodden

Nyhetskommentator: Gunilla Lindberg
Poddvärdar: Ted Bergdahl och Magdalena Domeradzka

Direct download: Polenpodden_avsnitt_108.mp3
Category:general -- posted at: 4:35pm CET

Poddvärdar är Ted Bergdahl och Magdalena Domeradzka

Direct download: Polenpodden_avsnitt_107.mp3
Category:general -- posted at: 11:19pm CET

1